به گزارش وطن 24؛ گروهی از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران صبح سه‌شنبه چهارم تیر با خواست پرداخت مطالبات سنواتی مقابل هتل تجمع کردند. کارگران گفته‌اند پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شده‌اند اما کارفرما هنوز پس از گذشت دو سال سنوات آن‌ها را پرداخت نکرده است. تعداد کارگران بازنشسته معترض ۶۰ تا ۷۰ تن اعلام شده است. کارفرما در توضیح نپرداختن حق سنوات کارگران بازنشسته گفته است که هتل با مشکل نقدینگی روبروست. حدود دو سوم سهام هتل لاله مربوط به سازمان میراث فرهنگی و یک سوم متعلق به بخش خصوصی است.