به گزارش وطن 24؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم می‌گوید با گذشت سه ماه از سال هنوز بودجه دانشگاه‌ها به صورت کامل اختصاص نیافته است. محمدتقی نظر پور گفته: «با توجه به اینکه امسال سال سختی در پیش خواهیم داشت، بنابراین لازم است دولت در تامین بودجه‌های مراکز دانشگاهی که به دولت وابسته هستند توجه لازم را داشته باشد.« محمدتقی نظر پور گفته از دو سال پیش بودجه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس میزان عملکرد این مراکز انجام می‌گیرد که به این شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی گفته می‌شود. این نوع بودجه‌بندی در قالب یک تکلیف قانونی از سوی وزارت علوم عملیاتی می‌شود. در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که همه دانشگاه‌ها موظف هستند به سمت این نوع بودجه‌ریزی حرکت کنند. نظرپور گفته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد بودجه جاری دانشگاه‌ها تخصیص یافته است، در حالی که با گذشت سه ماه از سال دانشگاه‌ها معمولاً باید سه دوازدهم از بودجه جاری را دریافت می‌کردند. این میزان حدود ۲۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها را شامل می‌شود، در صورتی که در حال حاضر با تخصیص حدود ۲۰ درصد از بودجه جاری، حدود پنج درصد کمتر از میزان قانونی بودجه این مراکز تخصیص یافته است و اگر روند تخصیص بودجه دانشگاه‌ها به این وضعیت پیش برود تا پایان سال حدود ۸۰ درصد تخصیص‌ها اتفاق نمی‌افتد. نظر پور در خصوص میزان همکاری دولت برای تخصیص به موقع بودجه دانشگاه‌ها نیز گفته: «مجموعه وزارت علوم نیز بخشی از دولت محسوب می‌شود اما اگر شرایط سال جاری از نظر بودجه‌ای سخت باشد مطمئناً این وضعیت برای تمامی بخش‌های دولت خواهد بود. اما با توجه به اینکه بخشی از بودجه دانشگاه به دولت وابسته است، باید توجه لازم در این زمینه از سوی دولت صورت بگیرد. ضمن اینکه دانشگاه‌ها نیز باید درآمدهای اختصاصی خود را تنوع ببخشند تا با مشکلی مواجه نشوند.»